Back

Öppet för klimatet

Nätbaserade utbildningar som stödjer samhällets klimatomställning.

Projektet ”Öppet för klimatet” tar fram öppna nätbaserade utbildningar för att stödja samhällets klimatomställning. Här kan du hitta ett stort antal utbildningar inom bland annat cirkulär ekonomi, batteriteknik, råvaror, samhällsplanering och mycket annat. Samtliga utbildningar är tillgängliga för alla, kräver inga särskilda förkunskaper och är helt kostnadsfria.

Vad är detta?

Öppet för klimatet

Ett regeringsuppdrag för att skapa öppen nätbaserad utbildning för klimatomställning. Nio lärosäten i samarbete för att skapa ett brett utbildningsutbud i dialog med relevanta organisationer i näringsliv och det omgivande samhället. 

– Vi är stolta och glada att ta oss an denna viktiga roll att koordinera öppen nätbaserad utbildning för klimatomställningen. Det är ett viktigt område såväl som en utbildningsform som snabbt når ut, säger Cecilia Johansson, prodekan för utbildning Uppsala universitet och nationell samordnare för uppdraget.

Cecilia Johansson

Samordnare

Satsning Klimatkompetenslyftet

Som en del av regeringens satsning Klimatkompetenslyftet har nio lärosäten medel för att ta fram öppen nätbaserad utbildning för att stödja samhällets klimatomställning.

Digitalisering, automatisering och elektrifiering är exempel på områden där efterfrågan på arbetskraft ökar framöver, inte minst i norra Sverige. Utbildning behövs för personal som är direkt involverade i utvecklings- och produktionsprocesser inom industrin, men även för dem som arbetar med exempelvis planering, inköp eller upphandling. Med öppen nätbaserad utbildning avses avgiftsfri utbildning som ges via internet och som är öppen för alla, utan förkunskapskrav.  Syftet med uppdraget är att möjliggöra kortare vidareutbildningar inom relevanta områden, till exempel teknik, naturvetenskap, upphandlingsrätt, datavetenskap och samhällsplanering.

Lärosäten som omfattas av uppdraget

Som en del av regeringens satsning Klimatkompetenslyftet har nio lärosäten medel för att ta fram öppen nätbaserad utbildning för att stödja samhällets klimatomställning.

Digitalisering, automatisering och elektrifiering är exempel på områden där efterfrågan på arbetskraft ökar framöver, inte minst i norra Sverige. Utbildning behövs för personal som är direkt involverade i utvecklings- och produktionsprocesser inom industrin, men även för dem som arbetar med exempelvis planering, inköp eller upphandling. Med öppen nätbaserad utbildning avses avgiftsfri utbildning som ges via internet och som är öppen för alla, utan förkunskapskrav.  Syftet med uppdraget är att möjliggöra kortare vidareutbildningar inom relevanta områden, till exempel teknik, naturvetenskap, upphandlingsrätt, datavetenskap och samhällsplanering.

Uppsala universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Kungl. Tekniska högskolan, Luleå tekniska universitet, Mälardalens universitet och Sveriges lantbruksuniversitet samt Chalmers.

Arbetet med att ta fram öppen nätbaserad utbildning genomförs i dialog med relevanta organisationer i näringsliv och det omgivande samhället, inklusive berörda regioner.

Klimatomställning

Sverige genomgår en historisk omställning och ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Senast 2045 ska Sverige vara klimatneutralt samtidigt som vi skapar ett hållbart välfärdssamhälle 

Klimatförändringarna innebär en stor samhällsutmaning där innovativa lösningar och ny teknik har en avgörande roll genom att bidra till effektivare resursanvändning och minskade utsläpp av  växthusgaser. Det handlar om att introducera, testa och möjliggöra nya lösningar inom exempelvis mobilitet, industriella processer, cirkulära kretslopp eller energiförsörjning.

Här presenteras ett brett utbud av utbildning som på ett eller annat kopplar till att minska utsläppen av växthusgaser till atmosfären. Många kurser är framtagna inom regeringsuppdraget ”Öppet för klimatet” men här finns även poänggivande kurser och utbildningar som kräver viss bakgrundskunskap.

Se beskrivningen av

"Öppet för klimatet"

Ulrika Wallén, Policyexpert kompetensförsörjning, Svenskt näringsliv

– MOOC är en spännande utbildningsform som snabbt når ut och kan inspirera till att fördjupa sig och studera vidare säger

Ulrika Wallén

Högskolepolitisk expert Svenskt näringsliv

Kurs att söka

Offentlig upphandling av cirkulära lösningar

Arbetar du med offentliga upphandlingar? Du kan spela en viktig roll i Sveriges strävan mot att bli mer hållbart och cirkulärt. I den här kursen får du lära dig mer om hur du genom upphandling kan bidra till att driva fram mer innovativa och hållbara lösningar.

Kurs att söka

Batteries: Powering a Mobile World

This course provides a glimpse into the world of batteries. We all use batteries every day, but do you really know how a battery works, what’s inside it, what it’s useful for, and how scientists are trying to improve them for the future? In this introductory course, you will learn everything from battery basics, through the development of the lithium-ion battery, their applications and requirements, what kinds of materials are used to build batteries, to what happens to a battery when it’s finished and how batteries are being developed for the future.

Kontakt

Är du intresserad och fortfarande har frågor?

Lena Strålsjö, Utbildningsledare vid Uppsala universitet

Lena Strålsjö,
Projektledare

Telefon
+46 18-471 4831

Besöksadress
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 256, 751 05 UPPSALA

Let's Talk

Tankar om vidareutveckling?

Kurserna i denna sidan ingår i ett samlat paket som handlar om Klimatomställning på ett eller annat sätt. Har du tankar om hur dessa kan bli ännu bättre eller om du saknar något, då är du välkommen att höra av dig till oss.